مشروح خبر

جامعه به صاحبان خُلق حَسن نیاز دارد

 آیت الله العظمی جوادی آملی در گفتاری به لزوم تربيت صاحبان خُلق حَسن در جامعه پرداخته اند که در ادامه این گفتار را از نظر می گذرانیم:

پایگاه اطلاع رسانی اسراء- سرویس دین و اندیشه: آیت الله العظمی جوادی آملی در گفتاری به لزوم تربيت صاحبان خُلق حَسن در جامعه پرداخته و  بیان می دارند:

احتياج جامعه، تنها با كساني كه داراي آثار، اخلاق و صفات خوب هستند تأمين نمي‌شود؛ همان‌طوري كه در مسائل حوزوي يك عدّه اساتيد و مجتهد لازم است، در مسائل دانشگاهي يك عده اساتيد و فرهيخته لازم است، در مسائل اخلاقي هم يك عده كساني كه پيرو خُلق حَسن هستند لازم است.

دو مطلب را نبايد بدون تفکيک از آنها ردّ شد: يكي اينكه همه ما موظّف هستيم كارِ خوب كنيم، صفت خوب داشته باشيم اين با موعظه كردن، با گفتن، با نوشتن تا حدودي آسان است؛ اما به ما نگفتند فقط كارِ خوب كن، به ما گفتند آدمِ خوب باش! كار خوب، وصف خوب، يك مبدأ ذاتي مي‌طلبد، آن مبدأ، خُلق حَسن است. اوصاف حَسن داشتن، افعال حسن داشتن غير از خُلق حسن داشتن است؛ ما بدني داريم كه به خلقتِ الهي خلق شده است و كارهايي مي‌كند اما اين خَلق الهي كار مي‌كند، يك  خُلقي داريم كه آن هم كار مي‌كند اوصاف نفساني ما چه به صورت حال باشد، چه به صورت مَلكه، اينها كار آن خُلق است.

لازم است در جامعه افرادي داشته باشيم كه داراي خُلق حسن‌ هستند، خُلق؛ يعني هويّت درونيِ هستي‌دار حقيقي كه اوصاف او اين است كه عادل است، باتقواست، متواضع است، قانع است، فرهيختگي دارد و مانند آن، اينها آثار آن هويّت دروني است.

ایشان با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم رسول گرامی اسلام را نمونه کامل خُلق حسن دانستند و بیان داشتند:

ذات اقدس الهي رسول خود را به اوصاف خوب ستايش نكرد، نفرمود تو عادلي، تو باتقوايي، تو اوصاف خوب داري، تو حسنات خوب داري، تو سجاياي اخلاقي خوب داری؛ فرمود: آن هويّت دروني‌ تو حَسن است: ﴿إِنَّكَ لَعَلي‏ خُلُقٍ عَظيمٍ.[1] پس عدالت، تقوا، همه اين اوصاف برجسته‌اي كه در كتاب و سنّت مطرح است، اينها كار و وصف آن هويّت دروني است و وجود مبارك رسول گرامي(عليه و علي آلاف التحيّة و الثناء) هويّت دروني او خداساخته بود و حَسن و زيبا بود از آن حُسن دروني اين اوصاف تراوش مي‌كرد.

معظم له الگو پذيری از پيامبر اکرم در ايجاد خُلق حَسن را مورد توصیه اکید قرار دادند و اظهار داشتند:

 ما اگر بخواهيم رسول خدا(عليه و علي آلاف التحيّة و الثناء) را اُسوه قرار دهيم، اول بايد كارهاي خوب كنيم تا اين كار براي ما به صورت وصف حال در بيايد، تمرينِ زياد كنيم تا اين حال به صورت مَلكه در بيايد، تكرار زياد را در فراز و نشيب زندگي كنيم تا كم كم زمينه براي آن خُلق پيدا شود، آن را خود ما بايد بسازيم.

پاورقی..............................

[1] . سوره قلم، آيه4.

............................................

منبع: شمیم رحمت/ جلسه 29