مشروح خبر

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران
 


حضور مرکز بین المللی نشر اسراء در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران
ایام ماه مبارک رمضان

21 خرداد ماه تا 8 تیر ماه 1395
 مصلای امام خمینی