مشروح خبر

تحریر رساله الولایه

در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صورت می گیرد:

رونمایی از کتاب تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی

به گزارش خبرنگار اسراء نیوز؛ ابوالفضل خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اسراء نیوز ضمن تشریح برنامه های پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از رونمایی کتاب تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد

وی گفت: این کتاب تحریری بر رسالةالولایة مرحوم علامه طباطبایی است که شرح کامل رساله به قلم آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی منتشر شده است و پیش‌بینی‌می‌شود همچون دیگر آثار با استقبال خوبی مواجه شود

***** 
لازم به ذکر است این کتاب محصول تدريس کتاب «رسالة الولايهٴ» حضرت علامه محمد حسين طباطبايي (ره) توسط حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی است که در پژوهشکده علوم عقلي پژوهشگاه علوم وحياني معارج به همت پژوهشگران محترم حجج اسلام حميدرضا ابراهيمي و عباس فتحيه «تحقيق و تنظيم و نگارش» شد و با ملاحظه و بازنگري و اصلاح و تکميل و افزودن «اشارات» از سوي معظم له تأليف و تدوين گرديد

مرحوم علامه طباطبايي در کتاب «رسالة الولايه» در پنج فصل با استفاده از ادله عقلي و نقلي به اثبات راه عرفان و مقام ولايت و باز بودن اين راه و بيان طريق باريابي به اين مقام منيع مي پردازد

«
باطن داشتن ظاهر دين»، «سنخ اسرار باطني شريعت»، «اختصاصي نبودن دستيابي به امور دروني و حقايق باطني»، «راه رسيدن به امور و حقايق باطني» و «آنچه انسان با کمال خويش به آن مي رسد» فصول پنج گانه این کتاب می باشد

استاد علامه طباطبايي(ره) چون خود همانند بعضي از اساتيد خاص خويش سالک اين طريقت و راهي اين راه بود، توانست سفر نامه‌اي بنويسد که همان «رسالهٴ ولايت» است
زندگينامه در متن تاريخ مي‌گذرد و «سفرنامه»، «سير من الخلق الي الحق» را بازگو مي کند و انسان سالک تا اين طريق را نرفت و راه را از نزديک نپيمود، توان بازگويايي اسرار آن را ندارد، همچنین توفيق بازگو کردن همه اسرار براي ديگران، نصيب همهٴ ره پويان اين راه نشد، يا بعضي نخواستند بگويند؛ ولي حضرت علامه طباطبايي از معدود علماي راهي اين راه بود که به مقدار اينکه راه را طي کرد توانست رموز آن را براي ديگران بازگو کند؛ يعني «مشهود» را «مبرهن» کند. آن توانايي در استاد علامه بود که «حضور» را «حصول» و «مشهود» را «مفهوم» و «عرفان» را در خدمت قرآن «برهان» کند؛ به قلم بياورد و بتواند آنچه را يافت مستدل کند

"تحرير رسالة الولايهٴ شمس الوحي تبريزي" که محصول تدریس کتاب «رساله الولایه» علامه طباطبایی می باشد، شامل مقدمه درباره «علم عرفان» و تحرير فصول پنج گانه آن کتاب است
در این کتاب برای هر فصل از فصول پنج گانه دو مقام ادله عقلي و ادله نقلي در نظر گرفته شده است که هر کدام خود دارای تحرير اجمالي، تحرير تفصيلي و اشارات می باشند.