مشخصات محصول

ادب قضا در اسلام

ادب قضا در اسلامقیمت: 42400 ریال

موجود نیست

جزئیات :

شابک:9-61-8739-964-978
عنوان: ادب قضا در اسلام
نوبت چاپ: 1390
زبان: فارسی
وضعیت: ناموجود
حجم کتاب (کیلوبایت): 200

توضیحات :

این کتاب، یک مقدمه و شش فصل دارد که در مقدمه به تاریخچه ادب واخلاق وپیشینه بحث ادب قاضی و ضرورت آن می پردازد.
در فصل نخست،مطالبی درزمینه ماهیت و چیستی آداب واخلاق،تمایز این دو از یکدیگر واز واژه های مترادف و دیدگاه هایی درباره اخلاق بیان می گردد.
در فصل دوم،از نظام اخلاقی اسلام وغنای آن نسبت به برخی دیگر از نظام های اخلاقی بحث می شود.
در فصل سوم کتاب به بیان نظام قضایی اسلام و ماهیت آن شخصیت وجایگاه قاضی می پردازد.
در فصل چهارم به آسیب شناسی رفتارهای قضایی اشاره و از برخی رفتارها بحث می شود که قضات را تهدید می کنند.
در فصل پنجم ،نکات مهمی درباره سیمای حقیقی قاضی در اسلام و نمایاندن چهره واقعی او بیان می گردد.
در فصل پایانی ،به آداب قاضی پرداخته می شودکه به اجمال برخی از آداب منهی ومامور بازگو می گردد.